Praktisk del

Den praktiske del: Spild ikke regnvandet
Eleverne skal bygge et anlæg, så regnvandet fra skolens tag kan opsamles og udnyttes eller ledes direkte tilbage til grundvandet.