Handleplan for Vand

Handleplanen skal være er plan over:

1. Hvad I har tænkt jer at arbejde med.
Vand.

2. Hvordan I vil arbejde med det.
Have teori om vandets vej og besøge Avedøre Spildevandscenter.
Besøge Experimentariums vandudstilling. (Undersøge hvem der må prøve surfebølgen)
Lave projekt med 7. klasse om vandets vej.
Lave undersøgelse af, hvordan man kan bruge regnvandet til noget.

3. Hvem skal arbejde med det.
Alle klasser. Særligt 0.-8. kl.
7. klasse skal lave projekt.

4. Hvornår skal der arbejdes med det.
Hele tiden, hver dag, sideløbende med undervisningen. Særligt sparerdelen.
Besøgene lægges løbende i undervisningen.
På de internationale vandets dag 22. marts, laver vi noget særligt.

5. Hvad er målet med arbejdet.
Langsigtede mål:
At eleverne føler, at de kan gøre noget aktivt, for vores fælles miljø. At de føler, at de kan gøre noget positivt for vores fremtid, ved at handle efter de bærerdygtige principper, de lærer i undervisningen og de projekter vi laver i forbindelse med arbejdet omkring det Grønne Flag.

Kortsigtede mål:
At elever kender betydningen af at spare på vandet.
At eleverne lærer mere om bærerdygtig brug af vandet.
At eleverne husker at spare vand, hvor de kan i hverdagen.

6. Hvordan vil arbejdet blive integreret i skolens dagligdag fremover.
I miljøordensreglerne.
Finde en alternativ brug af vores spildevand, hvor det ikke bare hældes i kloarken.