Undersøgelse

Energiemner et delt op i flere dele. Her er vores arbejde på de forskellige områder beskrevet:

1. Energiens vej - Ud af skolen

Arbejdet med kommunens energiplaner:
I skoleåret 2011-12 har eleverne på Kildeskolen gennem gået flere forskellige emner. Alle klasser fra 0.-8. har været involveret i forløbet, men det er forskelligt, hvad de enkelte klasser har været med til. Vi har haft flere forskellige tilgange til arbejdet med kommunens energiplaner.

6. klasse har haft meget om alternativ energiproduktion og har blandt andet haft et projekt, hvor eleverne fremlagde resultatet af projektet til vores Grønt Flag fest.

Fremlæggelse 1

 

7. klasse har deltaget i Solar Days, hvor eleverne arbejdede med kommunens planer i to af grupperne. Janus Henriksen fra Energitjenestenunderviste eleverne i forskellige alternative løsningsmodeller til energiforbruget i det danske samfund. Klassen blev delt op i grupper og der blev arbejdet med: Københavns fremtidige energiplan, solceller, solfangere og elbiler.
http://solardays.dk/arrangoer-2/arrangoer/skolernes-energiforum /

3 Københavns energiplan

 

7. klasse har også deltaget i et forløb på Vand- og Energiværkstedet, hvor der blandt andet blev arbejdet med energiplanerne og hvordan fremtidens energiforsyning kunne komme til at se ud.

Model af Københavns forsyning

 

Besøg på kraft/varmeværk:
I februar 2011 var 3.-8. klasse på besøg på Amagerforbrændingen, hvor de lærte om energiproduktion på et kraftvarmeværk. Derfor blev der ikke arrangeret nye ture derud til dette års undervisning, da turene fra sidst var helt friske i elevernes erindring. 7. og 8. klasse var på tur til Vestforbrændingen i forbindelse med WasteLab.

DSC02484

7. og 8. klasse har begge besøgt WasteLab og set Vestforbrændingen i dette skoleår. 7. klasse i det naturfaglige forløb, mens 8. klasse deltog i det samfundsfaglige forløb.
http://www.wastelab.dk/

DSC02521

 

Alternativ energi:
0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. klasse - Energiudstillingen på Experimentarium Et af de gennem gående emner i dette års undervisning har været en tur på Experimentarium , hvor eleverne har arbejdet med energiudstillingen. Her gennemgås flere form er for alternativ energiproduktion, så eleverne går derfra med et godt billede af, hvordan man kan producere energi på mange måder. Her præsenteres de blandt andet for: vindkraft, vandkraft, bølgeenergi, solfangere, solceller, brintenergi, biobrænsel, cykelenergi og hånddrevne energikilder. Eleverne har prøvet væggen med spare- og glødepærer og har set, at der afgives langt mindre varme fra sparepærer.

Oplæg om vindenergi

Da 0. 1. 2. kl. var på Experimentarium, blev de undervist af 6. klasses eleverne i bæredygtighed og alternative energikilder. 6. klasse havde forinden været på Energi Agent workshop. 
http://www.experim entarium .dk/forsiden/udstillinger/hovedudstillingen/energi/

6. klasse - Better Place. Da 6. klasse har arbejdet så meget med bærerdygtighed og alternativ energi, fik eleverne lov til, at komme til komme på rundvisning hos Better Place. Eleverne fik blandt andet en kørertur i en af deres elbiler. 
http://danmark.betterplace.com/

Better Place - motoren

5. klasse - Unplugged. Dong Energy lavede for nogle år siden et undervisningsmateriale i samarbejde med store nørderne. De lavede nogle film og et undervisningsmateriale, hvor man gennemgår forskellige energiformer, og eleverne får nogle konkretet ideer til, hvordan de kan sparer på energien hjemme hos sig selv.

Citronbatteri

3. og 6. klasse - Klimaambasadøre. Vi havde besøg af to klimaambasadører, som holdt en foredrag for 3. og 6. klasse. 
http://www.klimaambassaden.dk/

Klimaambasadører

4. og 5. klasse - Det lille energikørekort. I forbindelse med Det lille Energikørerkort blev der arbejdet med forskellige materialers lednings- og isoleringsevne. Eleverne fik en række forskellige materialer, og arbejdede med, hvad der føltes koldt, og hvad der føltes varmt. På den måde kunne de finde det varmeste og koldeste materiale. Bagefter fik vi en snak om, hvordan vi isolerer med de materialer, der er gode til at holde på varmen. Der blev også lavet et forsøg, hvor eleverne lavede en papirspiral, som de fik til at snurre rundt over en radiator. Det var tydeligt at se, at jo varmere radiatoren var, jo større energi var der i luften, og des hurtigere snurrede spiralen. http://www.vvsu.dk/folkeskole/energi.pdf

Det lille energikørerkort 5. klasse 1

5. klasse - Klimamad. I 5 klasse deltog vi i Mad eller Hvad! hvor vi kun brugte lokale råvarer. Eleverne lavede grøntsagsgryde uden kød og alle smagte på det. Langt de fleste kunne rigtig godt lide maden. http://skolekontakten.dk/om -m aterialerne/gocook

3 Miljømad 1

5. klasse - Vi har haft lavet et pizza-projekt, hvor eleverne har arbejdet med, hvilke råvarer der skal til for at lave en pizza og undersøgt i vores lokale Fakta, hvilke lande de forskellige varer kommer fra. Derefter regnede vi ud, hvor langt pizzaen har rejst, før vi spiser den. Det er rigtig mange kilometer og ofte er rejsen med fly, som er rigtig dyr i CO 2. http://www.gyldendals-bogklub.dk/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?langId=100&storeId=10151&catalogId=10001&club=GBK&partNum ber=9788703036595&gclid=CJ3pm KytxLICFWh2cAodxxIALA

5. 6. klasse - Energi Agent. Begge klasser har været på en Energi Agent workshop på Experimentarium og er blevet Energiagenter af 1. grad. I dagens anledning havde vi vores pedel med på udflugt, så han kunne være med i undervisningen. I forbindelse m ed Energi Agent forløbet, får klassen først et oplæg, hvor de grundlæggende ting om energi gennem gås. Derefter skal eleverne hjælpe landet Elektrisistan med at spare på CO 2 udledningen. Det foregår via et computerspil, hvor eleverne prøver kræfter med forskellige energiformer. Derefter skulle eleverne ud i udstillingen og kigge på nogle af de alternative energiformer. Tilbage i energilokalet skulle eleverne nu indrette et hus og se hvor meget energi, man bruger på forskellige instalationer. De skulle både prøve at bruge så  meget energi, de kunne, og så lidt som muligt. Det var sjovt at se, hvordan et dobbeltkøleskab eller et jacuzzi pludselig ikke er så nødvendigt længere, når man kæmper for at holde energiforbruget nede. 
http://www.experimentarium .dk/forsiden/undervisning/vaerksteder/vaerkstedsbeskrivelser/energi-agent-for-en-dag/

Dukkehus

6. klasse - Det store Energikørekort. I forbindelse med Det store Energikørekort, som 6. klasse har lavet i år, har eleverne arbejdet med både at smelte is og koge vand, for at se, hvor meget ernegi der skal til, for at om danne vandet til andre tilstande. http://www.vvsu.dk/folkeskole/DET STO RE ENERGIKØ REKO RT.pdf

Smelteforsøg

6. klasse - Energi Agent App. 6. klasse har været på Experimentarium og gennem ført Energi Agent App

Energi Agent App

Andre besøg/udflugter:
3. 6. klasse - Foredrag af Jeppe fra WWF. Vi har haft besøg fra WWF. Jeppe kom og fortalte om klimaforandringerne rundt omkring i verden. Det var et rigtig godt foredrag med film og masser af billeder fra de steder i verden, hvor WWF i særdeleshed går ind og hjælper mod klimaforandringerne. http://www.pandaclub.dk/

WWF 2

4. klasse - Smager på CO 2. I forbindelse med et besøg på Experimentarium, var der en demonstration af CO 2. Der er så megen snak om CO 2 både i undervisningen og i medierne, og her kunne eleverne få m ulighed for at se og sm age på det. Super spændende at se, hvordan m iljøem nerne pludselig giver meget bedre mening, når eleverne har set, rørt og smagt på CO 2. Eleverne så også, hvor meget kraft der bliver skabt, når CO 2 opløses. Her skyder piloten med plastbægre, der ryge mange meter op i luften, udelukkende ved hjælp af CO 2.

Smag CO2

6. klasse har lavet en test, en årseksamen, hvor alle elever i 3.-6. klasse er blevet testet i årets emne, i slutningen af skoleåret.

Årseksamen 2