Miljøordensregler

Miljøordensregler for Kildeskolen
af 25. september 2012

Papir skal bruges på begge sider før det smides ud. Der skal være en bunke med brugt papir i klassen, så man har til opgaver osv.

Duksen tømmer papirskraldespanden i papirkontaineren. Det er kun papir der må smides ud i den, ingen poser, pap eller madpapir.

Der er sorteringssedler ved alle skraldespande i alle klasser.

Alle sider i kladdehæfter skal bruges, før det smiddes ud. Brugte kladdehæfter skal tjekkes af læreren inden nye hæfter udleveres.

Pap skal smides ud i papcontaineren i gården.

Grønt affald smides i beholderen til det i klassen og tømmes af duksen ud i kompostbeholderen i gården. Der må ikke smides papir eller plastposer i kompostbeholderen.

Man må ikke smide affald på jorden i skolegården. Det skal i skraldespanden. Mind dem der glemmer det om, at de skal gøre det og hjælp med at smide skald ud, hvis du ser noget.

Alt andet affald skal til Erik i kælderen.

Spar på strømmen.

Sluk lyset hvis du ikke har brug for det.

Sluk lyset efter dig, når lokalet er tomt.

Tag stikket ud eller sluk helt, når du ikke bruger et elektrisk apparat mere.

Spar på vandet.

Sluk for vandet efter dig.