Handleplan for Energi

Handleplanen skal være er plan over:

1. Hvad I har tænkt jer at arbejde med.
Energi.

2. Hvordan I vil arbejde med det. 
Have teori om energikilder og besøge nogle af dem vi har i Danmark.
Evt. Måle isoleringsevenen hjemme hos forældre.

3. Hvem skal arbejde med det.
Alle klasser. Særligt 0.-8. kl.
7. klasse skal i uge 35 på energiprojekt.

4. Hvornår skal der arbejdes med det.
Praktisk temadag den 11/11. I NT undervisningen op til dagen.
Hele tiden, hver dag, sideløbende med undervisningen.

5. Hvad er målet med arbejdet.
Langsigtede mål:
At eleverne føler, at de kan gøre noget aktivt, for vores fælles miljø. At de føler, at de kan gøre noget positivt for vores fremtid, ved at handle efter de bærerdygtige principper, de lærer i undervisningen og de projekter vi laver i forbindelse med arbejdet omkring det Grønne Flag.

Kortsigtede mål:
At elever kender betydningen af at spare på energien.
At eleverne lærer mere om bærerdygtige energikilder.
At eleverne husker at spare energi, hvor de kan i hverdagen.

6. Hvordan vil arbejdet blive integreret i skolens dagligdag fremover.
I miljøordensreglerne.
Vi får nye vinduer, så det bliver nemmere at lufte ud.
Vi får isoleret loftet, så der ikke er så meget spild af varme.