Undersøgelse

En del af arbejdet med Grønt Flag er, at eleverne undersøger emnet. Årets emne for os er Affald, og vi har valgt at undersøge det på en masse forskellige måder.

Alle elever fra 0.-8. startede deres temauge med, at få en fælles introduktion. Den bestod i et kort indlæg, hvor de fik at vide, hvad de skulle lave i løbet af ugen.

P2181408

Derefter så de filmene Affaldets vej. Det er en række korte film der viser, hvordan affald bliver håndteret i Danmark. Her ser eleverne at affaldet hentes og køres til forbrænding. Alt andet end dagrenovation skal enten genbruges eller deponeres.

Der bliver også vist, hvordan glas, dåser, papir osv. genanvendes.

Der var en masse ny viden i filmene og det blev der arbejdet videre med i ugens løb.

Efter introduktionen blev eleverne delt op, så der blev blandet klasser. Klasserne fra 0.-6. skulle spille enten Skovsvinet eller Skrald på Hovedet.

DSC00998

Klasserne blev blandet, så der var elever fra hver klasse på alle holdene. På den måde, med store og små elever i alle grupper, kunne de store vidergive den viden de har på området til de små. Det var en stor succes for begge parter.

  DSC01011

Alle klasser gennemgik i ugens løb et forløb, hvor de fik noget teoretisk viden. I klasserne fra 0. til 3. brugte de materialet Affaldets historie - før, nu og i fremtiden. Der gennemgår eleverne den måde vi har haft affald tilbage fra stenalderen og op til nutiden. Materialet slutter af med foreslag til, hvordan vi i fremtiden kan gøre affaldshåndteringen endnu bedre.

4. til 8. klasse brugte Affaldsavisen som grundlag for deres arbejde. Avisen behandler emner på mange forskellige måder og eleverne havde stort udbytte af det.

I 7. og 8. klasse brugte de deres viden fra Affaldsavisen som udgangspunkt for det projekt de skulle lave. Klasserne blev delt ind i grupper, der hver for sig skulle arbejde med et emne. De skulle alle afleverer noget, enten en planche eller en brochuer, som skulle kunne formidle deres emne, når vi skulle på Tingstedet i Valby for at vise, hvad de havde lært i ugens løb.

P2251602 

Eleverne fra 3.-8. har været på Amagerforbrændingen for at se, hvor deres affald bliver til energi. Forløbene er lidt forskellige for 3.-4. og 5.-8. Alle fik en rundvisning og fik set med egne øjne, hvor vores skraldepose bliver af og hvor det bliver brændt og kommer tilbage til os som energi.

P2221538 

0.-2. klasse var på en Genbrugsstation og så, hvordan man sorterer alt det affald, der skal genbruges, genanvendes eller deponeres. Det var en rigtig god tur, hvor eleverne fik vist, hvad de allerede havde lært om at sortere affald.

6.-8. klasse var også på besøg på Avedøre Spildevandscenter for at se, hvordan vores affaldsvand håndteres. 7.-8. klasse fik et besøg med rundtur og forsøg med bakterier. 6. klasse fik lov til at deltage i et forsøgsprojekt, hvor Spildevandscentret havde lavet et nyt forløb, som 6. klasse skulle prøve af. Forsøget de skulle lave, har at gøre med at forhindre regnvand i at komme i spildevandscentret, men at blive sendt ned i jorden og brugt til grundvand i stedet for. Eleverne lavede forsøg med nedsivning i forskellige materialer. Rigtig spændende.

P2241560 

I løbet af ugen fik de fleste klasser lov til, at lave ting af skrald. Der var samlet skrald ind fra almindelig husholdningsaffald, som æsker, paprør, plastembalage og lignende. Opgaven gik ud på, at eleverne skulle lave noget ud af skrald, som kunne bærer en tennisbold. Opgaven blev løs på mange forskellige måder.

  P2181497

4. klasse har tidligere arbejdet med børn fra Uganda, hvor de har læst, hvordan de laver bolde af brugte plastposet og gummigbånd. De fik lov til at lave bolde i stedet for.

P2181505 

Flere af klasserne lavede en undersøgelse af, hvor i verden ting kommer fra. Eleverne ungersøgte, hvor deres tøj er fremstillet, ved at kigge i det de havde på den pågældende dag.

Derefter satte de mærkater på et verdenskort, så de kunne se, hvor i verden tøjet kommer fra. 

Det var en rigtig øjnåbner for mange af dem, da der ikke er ret meget der kommer fra Europa. 

I den forbindelse snakkede vi også om, hvordan man håndterer affald andre steder i verden, og at der er stor forskel på, hvordan arbejdsforholdene er rundt om i verden.

Eleverne fra 3., 4. og 5. klasse har været på virksomhedsbesøg. 3. klasse var hos Super Bedst på Toftegårds Plads, 4. klasse hos Fakta på Vigerslev Allé, mens 5. klasse var hos FL Smidth på Høffdingsvej. Eleverne syntes det var rigtig spændende at se, hvordan virksomhederne får behandlet deres affald. Vi lærte også hvordan man hos FL Smidth genbruger ringbind. Det var spændende at se.

Skrald på hovedet

Fredag lavde vi efter intorduktionen ud med, at spille spillet Skrald på Hovedet.

Vi havde fået besøg fra Amagerforbrændingen, hvor deres medarbejder kom og stillede poster op til en slags OL i skrald.

Posterne var:
Batteri-memory, hvor eleverne efter en lille intro skulle finde ting fra en bunke med skrald, som indeholdte batterier.

Dåsekast, hvor der var en kort intro om dåser og så skulle eleverne skyde på mål efter et dåsetårn.

Plast-flaske bowling, hvor der var sat en bowlingbane op af brugte plastflasker, der var fyldt lidt vand i. Der skulle eleverne bowle med en bold mod flaskerne.

Skraldesorterings-Sækkevædeløb, hvor der blev lagt nogle bnunker med affald ud, som eleverne skulle løbe sækkevædeløb over og hente, og komme retur med skraldet. SÅ skulle skraldet sorteres rigtigt, i 3 kategorier. Det var rigtig sjovt at se, at det var helt styr på det meste af skraldet.

Skovsvinet

Skovsviner er en værre gris, der går tur i skoven og smidder alt sit affald sundt om sig. Her blev eleverne udstyret med en række kort med forskellige slags skrald, som skovsvinet smed rundt om sig. Skraldes skulle samles ind af de andre elever og sorteres i 5 kategorier. Mens eleverne løb rundt og samlede skrald op, skulle skovsvinet se om det kunne fange nogen. Hvis man bliver fanget, skal man befries af en anden på holdet. Når alt skrald var samlet op, skulle det tjekkes af skovsvinet.

Her skulle store og små have styr på skraldesoteringen. Hvis skrald blev lagt forkert og skovsvinet fandt ud af det, når alt var samlet op, så måtte skovsvinet smide det hele rundt omkring sig igen.