Praktisk del

Den største del af det praktiske arbejdet med affaldsemnet har været, at indfører 3-skraldespandssystemet på hele skolen.

Vi startede året ud med, at alle klasser havde 1 skraldespand, hvor alt skrald blev smidt ud i. Før temaugen skulle alle klasser veje deres affald. Der er lavet grafer af resultatet.

Under temaugen fik eleverne viden om, hvorfor det er vigtigt at sorterer affaldet. Samtidig med det, blev der i klasserne stillet 3 skramdespande op og indført nye affaldsregler. Der kom også nye affaldscontainere i gården, så hele vejen blev fornyet på en gang.

Nu har vi 3 skraldespande i hver klasse, hvor der er skiltning, så man kan se, hvor man skal smidde sine ting ud. Alle andre skraldespande rundt om på skolen har også fået skilte op.

Vores oprindelige mål for arbejdet var, at vi sparrede 10% papiraffald. Da papiret før var blandet ind i dagrenovationen, er det lidt svært at sige, hvor meget papiraffald vi havde før.

Vores mål med arbejdet er, at vi kommer ned på mindre dagrenovation og får genbrugt mere.

I takt med at vi får smidt papiret rigtigt ud så det kommer til genbrug og ikke i dagrenovationen, er papiraffaldet blevet mere synligt. Idag bliver papiret brugt på begge sider før det bliver smidt i pspircontaineren.

Vi havde 4 containere før på skolen. 1 til papir og 3 til dagrenovation. Idag har vi stadigvæk 4, men det er 2 til dagrenovation, 1 til papir og 1 til pap. Pap og papir bliver sendt til genanvendelse.