Miljøordensregler

Miljøordensregler for Kildeskolen
af 8. april 2011

Alt rent papir skal smides ud i klassens papirskraldespand.

Duksen tømmer papirskraldespanden i papirkontaineren, ingenting andet end papir må smides ud i den, ingen poser, pap eller madpapir.

Der er sorteringsseddel ved papirskraldespanden i alle klasser.

Papir skal bruges på begge sider før det smides ud. Der skal være en bunke med brugt papir i klassen, så man har til opgaver osv.

Alle sider i kladdehæfter skal bruges, før det smiddes ud. Brugte kladehæfter skal tjekkes af læreren inden nye hæfter udleveres.

Pap skal smides ud i papcontaineren i gården.

Grønt affald skal i kompostbeholderen. Sorteringsliste er sat op ved kompost-skraldespanden i klassen.

Grønt affald smides i beholderen til det i klassen og tømmes af duksen.

Man må ikke smide affald på jorden i skolegården. Det skal i skraldespanden. Mind dem der glemmer det om, at de skal gøre det og hjælp med at smide skald væk, hvis du ser noget.

Alt andet affald skal til Erik i kælderen.

Sluk for vandet når du har vasket hænder.