Handleplan for Affald

Handleplanen skal være er plan over:

1. Hvad I har tænkt jer at arbejde med.
Gøre skolen til en miljøskole.

2. Hvordan I vil arbejde med det.
Sorterer affald.

3. Hvem skal arbejde med det.
Alle på skolen.

4. Hvornår skal der arbejdes med.
Hele tiden, hver dag, sideløbende med undervisningen.

5. Hvad er målet med arbejdet.
Arbejde hen mod at have:

Mål: 1 x pap, 2 x papir, 1 x affald.
Idag har vi 3 x affald og 1 x papir.

6. Hvordan vil arbejdet blive integreret i skolens dagligdag fremover.
Hver dag skal man smide sit affald de rigtige steder.
Ved at miljøordensreglerne skal overholdes af alle på skolen.
Der bliver brugt undervisningstid på at lærer om, hvordan man kan blive bedre til at passe på miljøet og spare på resourcer på andre måder.