Formidling

På skolen har vi et skoleblad, KildeskoleNyt. Da vi afsluttede temaugen, blev der lavet et særnummer, hvor mange af aktiviteterne blev beskrevet. Bladet er sendt ud til alle cirka 600 kontakter. Det ligger også på skolens hjemmeside: KildeskoleNyt marts 2011

Vi har i forbindelse med temaugen også arbejdet med en hjemmeside, hvor vores grønne arbejde skal ligge. Hjemmesiden er under udarbejdelse, men der er ting på den allerede. Den er på: www.grøntflagkildeskolen.dk

Som afslutning på temaugen, havde vi fået tilladelse til, at stå på Tingstedet i Valby. Her stillede vi plancherne som 7. og 8. klasse havde lavet, og delte 387 brochure ud. Det var elever fra 3. til 8. klasse som deltog i dette arrangement.

P2251587 

Da arrangementet havde været i Valby Bladet og i KultuNauten, kom der en del forbi, som havde set vores indlæg.

7. og 8. klasse havde efter de havde gennemgået den teori de skulle læse, arbejdet i grupper med forskellige emner. Alle skulle afleverer et materiale, der kunne bruges til formiling af emnet.

Der blev lavet en brochure og en række plancher.

Brochuren samler nogle af de emner der blev arbejdet med. Her er lidt af det der står på plancherne samlet, så man får et kort overblik over, hvad vi har arbejdet med.

Plancherne dækker:
Københavns kommunes affaldsplan. Gruppen fandt affaldsplanen på nettet og har lavet en planche med den.

Restaffald og storskrald. Gruppen har fundet ud af, hvad man gør med det affald, der ikke kan kommes i dagrenovationen.

Pap og papir. Gruppen har lavet en fin planche over genanvendelsesforløbet for pap og papir.

Glas. Gruppen har lavet en palnche over genanvendelsesforløbet for glas.

P2231552

Kompost. Her har gruppen undersøgt, hvad man må komposterer. Dette er også brugt til den sorteringsanvisning der hænger i klasserne.

Affaldspyramide for skolen. En gruppe undersøgte, hvilke slags affald vi har på skolen og cirka hvor meget af hver slags. Det er foregået ved, at de har snakket med alle klasser og administrativt personale og indsamlet informationer. De informationer er så brugt til, at lave en pyramide efter.

En række elever har også skrevet, hvad de har fået ud af temaugen. Her er hvad 0. klasse fortæller:
"I gamle dage gav man skrald til grisene" 

"I gamle dage blev mange syge pga. tis og lort" 

"Natmanden hentede tis og lort, det blev til jord" 

"Jeg har lært, at man skal sortere affald og ikke lægge det udenfor døren." 

"Man skal sortere rigtigt. Noget kan ikke brændes, og noget kan genbruges." 

"Naturen bliver ødelagt, hvis man smider skrald." 

"Dyr kommer til skade af plastik og ødelagt glas. De kan dø."