Besparelse

For at kunne se, hvor meget affald vi laver på skolen, har alle klasser vejet deres affald i min. 4 uger op til temaugen. Det kom der nogle fine grafer ud af, som kunne præsenteres på Tingstedet.

En gruppe fra 8. klasse havde et projekt, hvor de indsamlede data og lavede den grafiske præsentation.

P2231554

Efter temaugen har vi kunne se, at eleverne er blevet rigtig gode til at sorterer affaldet i de rigtige skraldespande og bruger systemet.

Op til Temaugen fik vi nyt renovationssystem på skolen, så vi gik fra at have 3 containere til dagrenovation og 1 til papir, over til 2 til dagrenovation, 1 til papir og 1 til pap.

Der er ikke så meget papiraffald, da vi genbruger papiret i skolen før det smides ud.

Det fungerer rigtig godt og eleverne er generelt godt til at smide affaldet rigtigt ud.

Der er efter temaugen blevet  vejet affald igen.

Det er lidt svært at sammenligne tallene, da der før kun var 1 slags affald, mens der nu er 3, og det der stilles til Erik, vores pedel, i kælderen.