Affald 2011

Emnet for vores Grønt Flag arbejde i år er affald. Skolens klasser fra 0.-8. har arbejdet med affald i årets temauge.

For at opfylde målene for arbejdet med mijlø, skal fire punkter dækkes: undersøgelse, besparelse, praktisk del og formidling. Se underpunkterne til højre.

Der udover skal skolen have et miljøråd. Det blev nedsat i temaugen og har holdt en række møder i foråret, for at få årets arbejde på plads og starte planlægningen af næste års arbejde.

DSC01026